Ett arbetssätt som ger resultat

 

Jag åtar mig att skriva patentansökningar, göra nyhetsgranskningar och patenterbarhetsbedömningar, besvara förelägganden i patentärenden och göra patentintrångsbedömningar inom teknikområdena elektronik, data, mekanik och fysik eller enklare teknikområden. Jag kan även bistå med allmän rådgivning inom patentområdet.

Den totala kostnad Elman Patent debiterar klienten är avsevärt reducerat jämfört med patentbyråerna och jag lämnar fasta priser på enskilda ärenden. Den fördelaktiga kostnadsnivån uppnås genom att jag inte åtar mig formaliahantering och på så vis undgår de omkostnader som följer med detta vilket kommer klienten till del genom min fördelaktiga prisnivå.

Jag har mångårig erfarenhet av patentområdet både som patentombud på byrå, patentingenjör i industrin och verksamhet som fristående patentkonsult.

Kontakta mig gärna om du behöver hjälp på
ulf.elman@elmanpatent.se eller på 08-245350.

Mitt CV hittar du här.

 

Elman Patent underlättar

elektronisk inlämning vid PRV

På PRV finns en möjlighet att lämna in ansökningar helt elektroniskt och PRV strävar efter att underlätta denna funktion. Som en del i denna process har Elman Patent tillfrågats om hur inlämningsförfarandet kan förbättras och flera av Elman Patents påpekanden är tänkta att införas i det elektroniska inlämningssystemet och kan även leda till ändringar i ansökningsblanketten.

Elman Patent tillfrågat av PRV

I sin strävan att bättre stödja självsökande, alltså uppfinnare som lämnar in ansökningar utan ombud, har PRV haft diskussioner med bland andra Elman Patent om hur detta bäst kan göras. Elman Patent framförde åsikter om att särskild information bör lämnas just till självsökande och så sker också sedan 2007. Nedan finner du de informationsblad som sänds till självsökande av PRV:

Efter inlämning

Med föreläggande

Med slutföreläggande

Vid invändning

Att skydda sin idé